Emma 发表于 2015-10-31 14:30:15

醒世恒言


         
六经国史而外,凡著述皆小说也。而尚理或病于艰深,修词或伤于藻绘,则
不足以触里耳而振恒心。此《醒世恒言》四十种,所以继《明言》、《通言》而
刻也。明者,取其可以导愚也;通者,取其可以适俗也;恒则习之而不厌,传之
而可久。

陈璐2333 发表于 2022-3-16 08:22:18

感谢分享

陈璐2333 发表于 2022-3-16 08:29:48

感谢分享,期待能**
页: [1]
查看完整版本: 醒世恒言